Hotline 0903 040 120 - 08 66445532

0903 040 120
info@aesthetics.com.vn

HD PRO

HD PRO - HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN TÓCCHẨN ĐOÁN CHÍNH XÁC
Chẩn đoán chính xác thông qua các hình ảnh về tóc và da đầu sống động và rõ nét bằng máy kỹ thuật số.

PHÂN TÍCH TÓC TỰ ĐỘNG
Chẩn đoán tự động và mô tả tình trạng về tóc và da đầu của khách hàng.

KHUYẾN CÁO TỰ ĐỘNG VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Đề xuất các khuyến cáo về những loại mỹ phẩm phù hợp cho từng loại da đầu: tự động cập nhật.
Dịch vụ online (chỉ có phiên bản kết nối mạng).

DỮ LIỆU ĐA DẠNG
Lưu được nhiều dữ liệu và so sánh các kết quả chẩn đoán.

CHỨC NĂNG ĐA DẠNG
Cơ sở dữ liệu khách hàng/ chẩn đoán tóc/ hồ sơ mua hàng/ chức năng mạng lưới

Hỗ trợ trực tuyến
Face book