Hotline 0903 040 120 - 08 66445532

0903 040 120
info@aesthetics.com.vn

Máy thẩm mỹ Multicell

Máy thẩm mỹ Multicell
Chức năng: 
- Giải quyết các vấn đề về mỡ không xâm lấn 
- Phù nề
- Mỡ cứng
- Phình cơ bắp
- Các vấn đề vi lưu thông
- Nâng cơ không xâm lấn.

Máy thẩm mỹ Multicell

Hỗ trợ trực tuyến
Face book