Hotline 0903 040 120 - 08 66445532

0903 040 120
info@aesthetics.com.vn

Máy thẩm mỹ SDME

HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN DA DẠNG THIẾT KẾ MỚI

Máy thẩm mỹ SDME
CHẨN ĐOÁN CHÍNH XÁC

- Chẩn đoán chính xác thông qua các bức ảnh sống động.

- Khuyến cáo chuẩn xác về da của khách hàng và sản phẩm dựa trên chẩn đoán khoa học.

KHUYẾN CÁO TỰ ĐỘNG VỀ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

Đề xuất các khuyến cáo về sản phẩm phù hợp và điều trị cho từng loại da.

DỮ LIỆU ĐA DẠNG

Lưu được nhiều dữ liệu và so sánh các kết quả chẩn đoán

Hỗ trợ trực tuyến
Face book